VIII S.ROCCHETTO-SV 25-06-05 -      TORNEO: VIII S. ROCCHETTO

(valido per ELO FSI RAPID)

(GARA VALIDA PER IL GRAN PRIX DELLA VAL VIBRATA)

                    ELENCO CONCORRENTI

 

num.   nome            citta'        Elo Ital.  K  Elo Fide

------------------------------------------------------------------

 33  ALESSANDRINI JACOPO (J)   AN  NC    1440   30        

 31  AMBROSI MASSIMO           AN  3N    1500   30        

  9  BARIGELLI ENRICO          AN  1N    1894   30        

 16  BERTI DIEGO               AN  1N    1727   30        

  1  BONTEMPI PIERO            AN  MF    2296   30        

 22  BRUGLIA ORLANDO           AN  NC    1665   30        

 29  CERUSICO CARLO            AN  2N    1535   30        

 34  D'ANGELO ELIA             AN  NC    1440   30        

 43  DI CICCO DANIELA   (D)    AN  3N    1368   30         

 21  FAINI IVANO               AN  1N    1676   30        

 28  FAINI MARCO   (J)         AN  3N    1563   30        

  2  FIORAVANTI DIEGO          AP  CM    2171   30        

 19  FIORAVANTI EMIDIO         AP  CM    1715   30        

  3  FOGLIA MAURIZIO           AN  CM    2042   30        

 14  FRATINI MAURO             MC  1N    1748   30        

 24  FROWEIN ERNST             PU  NC    1644   30        

 41  GASPARRINI DILETTA  (JD)  AN  NC    1404   30        

 12  GIANFELICI EDOARDOO  (J)  MC  1N    1826   30        

 10  GIOBBI COSTANTINO         AP  1N    1885   30        

 11  LUCCHI LORENZO     (J)    RN  1N    1871   30        

 42  LUCCHI SAURO              RN  NC    1401   30        

 25  MARCONI ANDREA            AN  2N    1637   30        

 37  MARCONI GABRIELE    (J)   AN  NC    1428   30        

 38  MARCONI LUCA     (J)      AN  NC    1422   30        

 30  MARINI JACOPO             MC  3N    1505   30        

 18  MARINUCCI JHONNY          MC  2N    1721   30        

  7  MIRCOLI FILIPPO           AN  1N    1977   30        

 26  NINI MARIO                PU  3N    1580   30        

  4  PACI STEFANO              MC  CM    2015   30        

 35  PAOLI DENIS   (J)         AN  NC    1440   30        

 36  PAOLI DIMITRI     (J)     AN  NC    1440   30        

 20  PEROGIO LORENZO           MC  1N    1697   30        

 40  PIERONI LUCA   (J)        AN  NC    1410   30        

 32  POSSANZINI PALMIRO        AN  NC    1461   30        

 27  RAGNINI DAMIANO           AN  2N    1565   30        

 13  RECCHI ANTONIO            AN  1N    1772   30        

 23  REFI MARCELLO             AN  1N    1646   30        

 17  REFI ROBERTO              AN  1N    1727   30        

  6  RINAUDO ANDREA            MC  CM    2006   30        

  5  RINAUDO SERGIO            MC  CM    2013   30        

  8  SANTURBANO MARIA VINCENZA CH  CM    1939   30        

 39  SARTINI MICHELE           AN  NC    1422   30        

 15  TITTARELLI ADRIANO        AN  2N    1745   30        

 44  TITTARELLI EDITH   (JD)   AN  NC    1236   30  

 

 

VIII S.ROCCHETTO-SV         25-06-05  - TURNI 7

      CLASSIFICA FINALE  -  VIII S. ROCCHETTO

 

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc

------------------------------------------------------------------

  1'   1-BONTEMPI PIERO            ANMF  7.0   28.0                

  2'   2-FIORAVANTI DIEGO          APCM  5.5   24.5                

  3'   5-RINAUDO SERGIO            MCCM  5.0   28.5  3.5     4    2'

  4'   6-RINAUDO ANDREA            MCCM  5.0   28.5  3.5     4    9'

  5'  16-BERTI DIEGO               AN1N  5.0   27.5                

  6'  14-FRATINI MAURO             MC1N  5.0   25.5                

  7'   8-SANTURBANO MARIA VINCENZA CHCM  5.0   23.5                

  8'   4-PACI STEFANO              MCCM  5.0   22.5                

  9'   3-FOGLIA MAURIZIO           ANCM  4.5   26.5                

 10'  22-BRUGLIA ORLANDO           ANNC  4.5   25.0                

 11'   7-MIRCOLI FILIPPO           AN1N  4.5   24.0                

 12'  17-REFI ROBERTO              AN1N  4.0   31.0                

 13'  12-GIANFELICI EDOARDOO  (J)  MC1N  4.0   28.0                

 14'  15-TITTARELLI ADRIANO        AN2N  4.0   27.5                

 15'  10-GIOBBI COSTANTINO         AP1N  4.0   24.5  2.5           

 16'  20-PEROGIO LORENZO           MC1N  4.0   24.5  2.0           

 17'  13-RECCHI ANTONIO            AN1N  4.0   24.0                

 18'  21-FAINI IVANO               AN1N  4.0   23.0                

 19'  19-FIORAVANTI EMIDIO         APCM  4.0   21.5                

 20'  11-LUCCHI LORENZO     (J)    RN1N  4.0   21.0                

 21'  27-RAGNINI DAMIANO           AN2N  3.5   25.5                

 22'  26-NINI MARIO                PU3N  3.5   23.5                 

 23'   9-BARIGELLI ENRICO          AN1N  3.5   23.0                

 24'  28-FAINI MARCO   (J)         AN3N  3.5   22.5                

 25'  29-CERUSICO CARLO            AN2N  3.5   21.5                

 26'  24-FROWEIN ERNST             PUNC  3.0   26.0                

 27'  25-MARCONI ANDREA            AN2N  3.0   22.5                

 28'  23-REFI MARCELLO             AN1N  3.0   21.5                

 29'  31-AMBROSI MASSIMO           AN3N  3.0   21.0                

 30'  30-MARINI JACOPO             MC3N  3.0   20.0                

 31'  18-MARINUCCI JHONNY          MC2N  3.0   19.5                

 32'  40-PIERONI LUCA   (J)        ANNC  3.0   14.5                

 33'  33-ALESSANDRINI JACOPO (J)   ANNC  2.5   23.0                

 34'  37-MARCONI GABRIELE    (J)     NC  2.5   21.0                

 35'  43-DI CICCO DANIELA   (D)      3N  2.5   17.5  2.0           

 36'  32-POSSANZINI PALMIRO        ANNC  2.5   17.5  1.5           

 37'  39-SARTINI MICHELE           ANNC  2.0   20.0                

 38'  34-D'ANGELO ELIA             ANNC  2.0   19.5  2.0           

 39'  44-TITTARELLI EDITH      (JD)  NC  2.0   19.5  0.5           

 40'  38-MARCONI LUCA     (J)        NC  2.0   19.0                

 41'  42-LUCCHI SAURO              RNNC  2.0   17.0                

 42'  41-GASPARRINI DILETTA  (JD)  ANNC  1.5   16.0                

 43'  36-PAOLI DIMITRI     (J)       NC  0.5   18.0                

 44'  35-PAOLI DENIS   (J)         ANNC  0.5   15.5  

 

  

VIII S.ROCCHETTO-SV     25-06-05

 

               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 7  - (solo su partite finite)

 

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.

-------------------------------------------------------------------------

 33  ALESSANDRINI JACOPO (J)   AN  NC    1440   30             21+

 31  AMBROSI MASSIMO           AN  3N    1500   30             24+

  9  BARIGELLI ENRICO          AN  1N    1894   30             66-

 16  BERTI DIEGO               AN  1N    1727   30             54+

  1  BONTEMPI PIERO            AN  MF    2296   30             27+

 22  BRUGLIA ORLANDO           AN  NC    1665   30             45+

 29  CERUSICO CARLO            AN  2N    1535   30              6+

 34  D'ANGELO ELIA             AN  NC    1440   30             21-

 43  DI CICCO DANIELA   (D)        3N    1368   30              6+

 21  FAINI IVANO               AN  1N    1676   30              9+

 28  FAINI MARCO   (J)         AN  3N    1563   30              9+

  2  FIORAVANTI DIEGO          AP  CM    2171   30              9-

 19  FIORAVANTI EMIDIO         AP  CM    1715   30              9-

  3  FOGLIA MAURIZIO           AN  CM    2042   30             18-

 14  FRATINI MAURO             MC  1N    1748   30             57+

 24  FROWEIN ERNST             PU  NC    1644   30              6+

 41  GASPARRINI DILETTA  (JD)  AN  NC    1404   30             42-

 12  GIANFELICI EDOARDOO  (J)  MC  1N    1826   30             12+

 10  GIOBBI COSTANTINO         AP  1N    1885   30             15-

 11  LUCCHI LORENZO     (J)    RN  1N    1871   30             33-

 42  LUCCHI SAURO              RN  NC    1401   30             18-

 25  MARCONI ANDREA            AN  2N    1637   30              0+

 37  MARCONI GABRIELE    (J)       NC    1428   30              3+

 38  MARCONI LUCA     (J)          NC    1422   30             15-

 30  MARINI JACOPO             MC  3N    1505   30              9+

 18  MARINUCCI JHONNY          MC  2N    1721   30             42-

  7  MIRCOLI FILIPPO           AN  1N    1977   30             45-

 26  NINI MARIO                PU  3N    1580   30             12+

  4  PACI STEFANO              MC  CM    2015   30             30-

 35  PAOLI DENIS   (J)         AN  NC    1440   30             63-

 36  PAOLI DIMITRI     (J)         NC    1440   30             51-

 20  PEROGIO LORENZO           MC  1N    1697   30             36+

 40  PIERONI LUCA   (J)        AN  NC    1410   30              9+

 32  POSSANZINI PALMIRO        AN  NC    1461   30             18-

 27  RAGNINI DAMIANO           AN  2N    1565   30             45+

 13  RECCHI ANTONIO            AN  1N    1772   30              3+

 23  REFI MARCELLO             AN  1N    1646   30             15-

 17  REFI ROBERTO              AN  1N    1727   30             63+

  6  RINAUDO ANDREA            MC  CM    2006   30              9+

  5  RINAUDO SERGIO            MC  CM    2013   30              6+

  8  SANTURBANO MARIA VINCENZA CH  CM    1939   30             12-

 39  SARTINI MICHELE           AN  NC    1422   30              9-

 15  TITTARELLI ADRIANO        AN  2N    1745   30             42+

 44  TITTARELLI EDITH      (JD)    NC    1236   30             21+

  

 

-------------------------------------------------------------------------

 VIII S. ROCCHETTO  - TABELLONE dopo TURNO 7  - VIII S.ROCCHETTO-SV

 

  1 BONTEMPI PIERO MF 23B+  16N+  12B+   6N+  17B+  14N+   5B+  7

  2 FIORAVANTI DIE CM 24N-  44B+  21N+  13B+   5N=  17B+   3N+  5.5

  3 FOGLIA MAURIZI CM 25B+  18N+  14B+  17N-  10B+   6N=   2B-  4.5

  4 PACI STEFANO   CM 26N-  36B+  24N+  15B-  21N+  12B+  17N+  5

  5 RINAUDO SERGIO CM 27B=  29N+  20B+  22N+   2B=  15N+   1N-  5

  6 RINAUDO ANDREA CM 28N+  15B+  13N+   1B-  12N+   3B=  16N=  5

  7 MIRCOLI FILIPP 1N 29B=  27N+  22B-  28N+  14B-  31N+  15B+  4.5

  8 SANTURBANO MAR CM 30N+  17B-  26N+  11B+  15N-  13B+  20N+  5

  9 BARIGELLI ENRI 1N 31B+  20N-  23B+  16N=  22B-  27B-  32N+  3.5

 10 GIOBBI COSTANT 1N 32N+  19B+  17N-  18B+   3N-  11B+  14N-  4

 11 LUCCHI LORENZO 1N 33B-  35N+  25B+   8N-  23B+  10N-  27B+  4

 12 GIANFELICI EDO 1N 34N+  21B+   1N-  20B+   6B-   4N-  24B+  4

 13 RECCHI ANTONIO 1N 35B+  33N+   6B-   2N-  25B+   8N-  30B+  4

 14 FRATINI MAURO  1N 36N+  24B+   3N-  33B+   7N+   1B-  10B+  5

 15 TITTARELLI ADR 2N 37B+   6N-  31B+   4N+   8B+   5B-   7N-  4

 16 BERTI DIEGO    1N 38N+   1B-  19N+   9B=  27N+  22B+   6B=  5

 17 REFI ROBERTO   1N 39B+   8N+  10B+   3B+   1N-   2N-   4B-  4

 18 MARINUCCI JHON 2N 40N+   3B-  39N+  10N-  31B-  25N-  38B+  3

 19 FIORAVANTI EMI CM 41B+  10N-  16B-  26B+  20N-  34N+  25B+  4

 20 PEROGIO LORENZ 1N 42N+   9B+   5N-  12N-  19B+  24N+   8B-  4

 21 FAINI IVANO    1N 43B+  12N-   2B-  30N+   4B-  39N+  31B+  4

 22 BRUGLIA ORLAND NC 44N=  26B+   7N+   5B-   9N+  16N-  28B+  4.5

 23 REFI MARCELLO  1N  1N-  38B+   9N-  41B+  11N-  30N-  34B+  3

 24 FROWEIN ERNST  NC  2B+  14N-   4B-  34N+  33N+  20B-  12N-  3

 25 MARCONI ANDREA 2N  3N-  40B+  11N-  42B+  13N-  18B+  19N-  3

 26 NINI MARIO     3N  4B+  22N-   8B-  19N-  43B+  33N=  37B+  3.5

 27 RAGNINI DAMIAN 2N  5N=   7B-  37B+  29N+  16B-   9N+  11N-  3.5

 28 FAINI MARCO    3N  6B-  37N=  43B+   7B-  32N+  29B+  22N-  3.5

 29 CERUSICO CARLO 2N  7N=   5B-  44N+  27B-  37B+  28N-  33B+  3.5

 30 MARINI JACOPO  3N  8B-  39N-  36N+  21B-  42N+  23B+  13N-  3

 31 AMBROSI MASSIM 3N  9N-  42B+  15N-  39B+  18N+   7B-  21N-  3

 32 POSSANZINI PAL NC 10B-  41N-  38N=  44B+  28B-  43N+   9B-  2.5

 33 ALESSANDRINI J NC 11N+  13B-  41N+  14N-  24B-  26B=  29N-  2.5

 34 D'ANGELO ELIA  NC 12B-  43N-  40N+  24B-  44N+  19B-  23N-  2

 35 PAOLI DENIS    NC 13N-  11B-  42N-  40B-  36N=  44B-  36R-  .5

 36 PAOLI DIMITRI  NC 14B-   4N-  30B-  37N-  35B=  38N-  35R-  .5

 37 MARCONI GABRIE NC 15N-  28B=  27N-  36B+  29N-  40B+  26N-  2.5

 38 MARCONI LUCA   NC 16B-  23N-  32B=  43N=  40N-  36B+  18N-  2

 39 SARTINI MICHEL NC 17N-  30B+  18B-  31N-  41N+  21B-  40N-  2

 40 PIERONI LUCA   NC 18B-  25N-  34B-  35N+  38B+  37N-  39B+  3

 41 GASPARRINI DIL NC 19N-  32B+  33B-  23N-  39B-  42N-  44N=  1.5

 42 LUCCHI SAURO   NC 20B-  31N-  35B+  25N-  30B-  41B+  43N-  2

 43 DI CICCO DANIE 3N 21N-  34B+  28N-  38B=  26N-  32B-  42B+  2.5

 44 TITTARELLI EDI NC 22B=   2N-  29B-  32N-  34B-  35N+  41B=  2

 

 

 

    RISULTATI TURNO 1 SERIE B (VIII S. ROCCHETTO)

 

  1 BONTEMPI PIERO                 23 REFI MARCELLO               1-0

 24 FROWEIN ERNST                   2 FIORAVANTI DIEGO            1-0

  3 FOGLIA MAURIZIO                25 MARCONI ANDREA              1-0

 26 NINI MARIO                      4 PACI STEFANO                1-0

  5 RINAUDO SERGIO                 27 RAGNINI DAMIANO              X

 28 FAINI MARCO   (J)               6 RINAUDO ANDREA              0-1

  7 MIRCOLI FILIPPO                29 CERUSICO CARLO               X

 30 MARINI JACOPO                   8 SANTURBANO MARIA VINCENZA   0-1

  9 BARIGELLI ENRICO               31 AMBROSI MASSIMO             1-0

 32 POSSANZINI PALMIRO             10 GIOBBI COSTANTINO           0-1

 11 LUCCHI LORENZO     (J)         33 ALESSANDRINI JACOPO (J)     0-1

 34 D'ANGELO ELIA                  12 GIANFELICI EDOARDOO  (J)    0-1

 13 RECCHI ANTONIO                 35 PAOLI DENIS   (J)           1-0

 36 PAOLI DIMITRI     (J)          14 FRATINI MAURO               0-1

 15 TITTARELLI ADRIANO             37 MARCONI GABRIELE    (J)     1-0

 38 MARCONI LUCA     (J)           16 BERTI DIEGO                 0-1

 17 REFI ROBERTO                   39 SARTINI MICHELE             1-0

 40 PIERONI LUCA   (J)             18 MARINUCCI JHONNY            0-1

 19 FIORAVANTI EMIDIO              41 GASPARRINI DILETTA  (JD)    1-0

 42 LUCCHI SAURO                   20 PEROGIO LORENZO             0-1

 21 FAINI IVANO                    43 DI CICCO DANIELA   (D)      1-0

 44 TITTARELLI EDITH      (JD      22 BRUGLIA ORLANDO              X

 

 

    RISULTATI TURNO 2 SERIE B (VIII S. ROCCHETTO)

 

 16 BERTI DIEGO                     1 BONTEMPI PIERO              0-1

 18 MARINUCCI JHONNY                3 FOGLIA MAURIZIO             0-1

  6 RINAUDO ANDREA                 15 TITTARELLI ADRIANO          1-0

  8 SANTURBANO MARIA VINCENZA      17 REFI ROBERTO                0-1

 20 PEROGIO LORENZO                 9 BARIGELLI ENRICO            1-0

 10 GIOBBI COSTANTINO              19 FIORAVANTI EMIDIO           1-0

 12 GIANFELICI EDOARDOO  (J)       21 FAINI IVANO                 1-0

 33 ALESSANDRINI JACOPO (J)        13 RECCHI ANTONIO              0-1

 14 FRATINI MAURO                  24 FROWEIN ERNST               1-0

 22 BRUGLIA ORLANDO                26 NINI MARIO                  1-0

 29 CERUSICO CARLO                  5 RINAUDO SERGIO              0-1

 27 RAGNINI DAMIANO                 7 MIRCOLI FILIPPO             0-1

  2 FIORAVANTI DIEGO               44 TITTARELLI EDITH      (JD   1-0

  4 PACI STEFANO                   36 PAOLI DIMITRI     (J)       1-0

 35 PAOLI DENIS   (J)              11 LUCCHI LORENZO     (J)      0-1

 23 REFI MARCELLO                  38 MARCONI LUCA     (J)        1-0

 25 MARCONI ANDREA                 40 PIERONI LUCA   (J)          1-0

 37 MARCONI GABRIELE    (J)        28 FAINI MARCO   (J)            X

 39 SARTINI MICHELE                30 MARINI JACOPO               1-0

 31 AMBROSI MASSIMO                42 LUCCHI SAURO                1-0

 41 GASPARRINI DILETTA  (JD)       32 POSSANZINI PALMIRO          1-0

 43 DI CICCO DANIELA   (D)         34 D'ANGELO ELIA               1-0

 

 

    RISULTATI TURNO 3 SERIE B (VIII S. ROCCHETTO)

 

  1 BONTEMPI PIERO                 12 GIANFELICI EDOARDOO  (J)    1-0

  3 FOGLIA MAURIZIO                14 FRATINI MAURO               1-0

 13 RECCHI ANTONIO                  6 RINAUDO ANDREA              0-1

 17 REFI ROBERTO                   10 GIOBBI COSTANTINO           1-0

  5 RINAUDO SERGIO                 20 PEROGIO LORENZO             1-0

  7 MIRCOLI FILIPPO                22 BRUGLIA ORLANDO             0-1

 21 FAINI IVANO                     2 FIORAVANTI DIEGO            0-1

 24 FROWEIN ERNST                   4 PACI STEFANO                0-1

 26 NINI MARIO                      8 SANTURBANO MARIA VINCENZA   0-1

  9 BARIGELLI ENRICO               23 REFI MARCELLO               1-0

 11 LUCCHI LORENZO     (J)         25 MARCONI ANDREA              1-0

 15 TITTARELLI ADRIANO             31 AMBROSI MASSIMO             1-0

 19 FIORAVANTI EMIDIO              16 BERTI DIEGO                 0-1

 39 SARTINI MICHELE                18 MARINUCCI JHONNY            0-1

 41 GASPARRINI DILETTA  (JD)       33 ALESSANDRINI JACOPO (J)     0-1

 28 FAINI MARCO   (J)              43 DI CICCO DANIELA   (D)      1-0

 27 RAGNINI DAMIANO                37 MARCONI GABRIELE    (J)     1-0

 44 TITTARELLI EDITH      (JD      29 CERUSICO CARLO              0-1

 36 PAOLI DIMITRI     (J)          30 MARINI JACOPO               0-1

 38 MARCONI LUCA     (J)           32 POSSANZINI PALMIRO           X

 40 PIERONI LUCA   (J)             34 D'ANGELO ELIA               0-1

 42 LUCCHI SAURO                   35 PAOLI DENIS   (J)           1-0

 

 

    RISULTATI TURNO 4 SERIE B (VIII S. ROCCHETTO)

 

  6 RINAUDO ANDREA                  1 BONTEMPI PIERO              0-1

 17 REFI ROBERTO                    3 FOGLIA MAURIZIO             1-0

 22 BRUGLIA ORLANDO                 5 RINAUDO SERGIO              0-1

  2 FIORAVANTI DIEGO               13 RECCHI ANTONIO              1-0

  4 PACI STEFANO                   15 TITTARELLI ADRIANO          0-1

  8 SANTURBANO MARIA VINCENZA      11 LUCCHI LORENZO     (J)      1-0

 16 BERTI DIEGO                     9 BARIGELLI ENRICO             X

 10 GIOBBI COSTANTINO              18 MARINUCCI JHONNY            1-0

 12 GIANFELICI EDOARDOO  (J)       20 PEROGIO LORENZO             1-0

 14 FRATINI MAURO                  33 ALESSANDRINI JACOPO (J)     1-0

 28 FAINI MARCO   (J)               7 MIRCOLI FILIPPO             0-1

 29 CERUSICO CARLO                 27 RAGNINI DAMIANO             0-1

 19 FIORAVANTI EMIDIO              26 NINI MARIO                  1-0

 30 MARINI JACOPO                  21 FAINI IVANO                 0-1

 23 REFI MARCELLO                  41 GASPARRINI DILETTA  (JD)    1-0

 34 D'ANGELO ELIA                  24 FROWEIN ERNST               0-1

 25 MARCONI ANDREA                 42 LUCCHI SAURO                1-0

 31 AMBROSI MASSIMO                39 SARTINI MICHELE             1-0

 43 DI CICCO DANIELA   (D)         38 MARCONI LUCA     (J)         X

 32 POSSANZINI PALMIRO             44 TITTARELLI EDITH      (JD   1-0

 37 MARCONI GABRIELE    (J)        36 PAOLI DIMITRI     (J)       1-0

 35 PAOLI DENIS   (J)              40 PIERONI LUCA   (J)          0-1

 

 

    RISULTATI TURNO 5 SERIE B (VIII S. ROCCHETTO)

 

  1 BONTEMPI PIERO                 17 REFI ROBERTO                1-0

  5 RINAUDO SERGIO                  2 FIORAVANTI DIEGO             X

  3 FOGLIA MAURIZIO                10 GIOBBI COSTANTINO           1-0

 12 GIANFELICI EDOARDOO  (J)        6 RINAUDO ANDREA              0-1

 15 TITTARELLI ADRIANO              8 SANTURBANO MARIA VINCENZA   1-0

  7 MIRCOLI FILIPPO                14 FRATINI MAURO               0-1

  9 BARIGELLI ENRICO               22 BRUGLIA ORLANDO             0-1

 27 RAGNINI DAMIANO                16 BERTI DIEGO                 0-1

 21 FAINI IVANO                     4 PACI STEFANO                0-1

 11 LUCCHI LORENZO     (J)         23 REFI MARCELLO               1-0

 13 RECCHI ANTONIO                 25 MARCONI ANDREA              1-0

 18 MARINUCCI JHONNY               31 AMBROSI MASSIMO             0-1

 20 PEROGIO LORENZO                19 FIORAVANTI EMIDIO           1-0

 33 ALESSANDRINI JACOPO (J)        24 FROWEIN ERNST               0-1

 32 POSSANZINI PALMIRO             28 FAINI MARCO   (J)           0-1

 29 CERUSICO CARLO                 37 MARCONI GABRIELE    (J)     1-0

 26 NINI MARIO                     43 DI CICCO DANIELA   (D)      1-0

 42 LUCCHI SAURO                   30 MARINI JACOPO               0-1

 44 TITTARELLI EDITH      (JD      34 D'ANGELO ELIA               0-1

 40 PIERONI LUCA   (J)             38 MARCONI LUCA     (J)        1-0

 41 GASPARRINI DILETTA  (JD)       39 SARTINI MICHELE             0-1

 36 PAOLI DIMITRI     (J)          35 PAOLI DENIS   (J)            X

 

 

    RISULTATI TURNO 6 SERIE B (VIII S. ROCCHETTO)

 

 14 FRATINI MAURO                   1 BONTEMPI PIERO              0-1

  6 RINAUDO ANDREA                  3 FOGLIA MAURIZIO              X

 15 TITTARELLI ADRIANO              5 RINAUDO SERGIO              0-1

  2 FIORAVANTI DIEGO               17 REFI ROBERTO                1-0

 16 BERTI DIEGO                    22 BRUGLIA ORLANDO             1-0

  4 PACI STEFANO                   12 GIANFELICI EDOARDOO  (J)    1-0

  8 SANTURBANO MARIA VINCENZA      13 RECCHI ANTONIO              1-0

 10 GIOBBI COSTANTINO              11 LUCCHI LORENZO     (J)      1-0

 24 FROWEIN ERNST                  20 PEROGIO LORENZO             0-1

 31 AMBROSI MASSIMO                 7 MIRCOLI FILIPPO             0-1

  9 BARIGELLI ENRICO               27 RAGNINI DAMIANO             0-1

 28 FAINI MARCO   (J)              29 CERUSICO CARLO              1-0

 25 MARCONI ANDREA                 18 MARINUCCI JHONNY            1-0

 34 D'ANGELO ELIA                  19 FIORAVANTI EMIDIO           0-1

 39 SARTINI MICHELE                21 FAINI IVANO                 0-1

 30 MARINI JACOPO                  23 REFI MARCELLO               1-0

 33 ALESSANDRINI JACOPO (J)        26 NINI MARIO                   X

 37 MARCONI GABRIELE    (J)        40 PIERONI LUCA   (J)          1-0

 43 DI CICCO DANIELA   (D)         32 POSSANZINI PALMIRO          0-1

 38 MARCONI LUCA     (J)           36 PAOLI DIMITRI     (J)       1-0

 42 LUCCHI SAURO                   41 GASPARRINI DILETTA  (JD)    1-0

 35 PAOLI DENIS   (J)              44 TITTARELLI EDITH      (JD   0-1

 

 

    RISULTATI TURNO 7 SERIE B (VIII S. ROCCHETTO)

 

  1 BONTEMPI PIERO                  5 RINAUDO SERGIO              1-0

  3 FOGLIA MAURIZIO                 2 FIORAVANTI DIEGO            0-1

 16 BERTI DIEGO                     6 RINAUDO ANDREA               X

 17 REFI ROBERTO                    4 PACI STEFANO                0-1

 20 PEROGIO LORENZO                 8 SANTURBANO MARIA VINCENZA   0-1

 14 FRATINI MAURO                  10 GIOBBI COSTANTINO           1-0

  7 MIRCOLI FILIPPO                15 TITTARELLI ADRIANO          1-0

 22 BRUGLIA ORLANDO                28 FAINI MARCO   (J)           1-0

 11 LUCCHI LORENZO     (J)         27 RAGNINI DAMIANO             1-0

 12 GIANFELICI EDOARDOO  (J)       24 FROWEIN ERNST               1-0

 13 RECCHI ANTONIO                 30 MARINI JACOPO               1-0

 19 FIORAVANTI EMIDIO              25 MARCONI ANDREA              1-0

 21 FAINI IVANO                    31 AMBROSI MASSIMO             1-0

 32 POSSANZINI PALMIRO              9 BARIGELLI ENRICO            0-1

 26 NINI MARIO                     37 MARCONI GABRIELE    (J)     1-0

 29 CERUSICO CARLO                 33 ALESSANDRINI JACOPO (J)     1-0

 18 MARINUCCI JHONNY               38 MARCONI LUCA     (J)        1-0

 23 REFI MARCELLO                  34 D'ANGELO ELIA               1-0

 40 PIERONI LUCA   (J)             39 SARTINI MICHELE             1-0

 43 DI CICCO DANIELA   (D)         42 LUCCHI SAURO                1-0

 44 TITTARELLI EDITH      (JD      41 GASPARRINI DILETTA  (JD)     X

 36 PAOLI DIMITRI     (J)          35 PAOLI DENIS   (J)           0-0